Přehled e-shopů

Na stránce přehledu e-shopů najdete zobrazené všechny karty obchodů, které máte do aplikace napojené. Zároveň zde můžete spravovat základní nastavení aplikace a napojení obchodů.

Toret WooCommerce Manager - přehled e-shopů (Svetlý režim)

Co na stránce najdete?

Nastavení

V pravém horním rohu najdete ikonu ozubeného kola, pomocí které zobrazíte zákadní nastavení aplikace.

Nastavení nabízí následující možnosti:

 • Obnovit aplikaci – resetuje aplikaci do výchozího nastavení a smaže všechna data.
 • Povolit zabezpečení otiskem prstu – aktivováním vynutíte ověření pomocí otiskem prstu při spuštění aplikace.
 • Povolit zabezpečení znakem – aktivováním vynutíte ověření pomocí znaku při spuštění aplikace.
 • Dokumentace – odkaz na online dokumentaci aplikace.
 • Verze – vaše aktuální nainstalovaná verze.
 • Poslat zpětnou vazbu – otevře výchozí e-mailový klient zařízení s přednastavenou e-mailovou adresou, kam nám můžete poslat podněty k vylepšení aplikace.
 • Zásady ochrany osobních údajů – odkaz na znění dokumentu.
 • Všeobecné smluvní podmínky – odkaz na znění dokumentu.

Karta obchodu

V případě, že máte do aplikace připojený obchod, zobrazuje se zde jeho karta. Na kartě se zobrazují následující informace:

 • název obchodu v aplikaci,
 • URL stránky,
 • čas poslední aktualizace,
 • ikona upozornění na novou objednávku,
 • ikona zda jsou upozornění zapnutá/vypnutá.

Údaje přidaného e-shopu je možné editovat podržením karty obchodu. Poté se otevře podobné okno jako při vytváření obchodu a je možné zde údaje upravit.

Ovládácí ikony

V pravém dolním rohu základní obrazovky aplikace najdete dvě ikony:

ruční načtení aktuálních dat

přidání dalšího e-shopu do aplikace

Toret WooCommerce Manager - přehled e-shopů (Svetlý režim)