Přehled objednávek

Stránka přehled objednávek slouží k rychlému náhledu na objednávky v e-shopu. 

Toret WooCommerce Manager - přehled objednávek (Světlý režim)

Funkce obrazovky

Vyhledávání

Slouží k online prohledávání objednávek v obchodu. Hledat můžete podle ID objednávky, jména nebo e-mailu zákazníka.

Upozornění

Pomocí ikony zvonku se dostanete do nastavení upozornění. Můžete si zde:

 • Aktivovat upozornění na novou objednávku,
 • Aktivovat upozornění na změnu stavu objednávky,
 • Nastavit interval kontroly objednávek,
 • Nastavit počet stahovaných objednávek do aplikace.

Nastavení e-shopu

Ikona tří teček vám zobrazí nabídku nastavení a nástrojů pro daný e-shop.

 • Statistiky – zobrazí základní statistiky obchodu.
 • Označit vše jako přečtené
 • Nastavení obchodu – zavede vás do pokročilého nastavení.
  • Smazat objednávky v databázi aplikace – smaže interní databázi aplikace. Nedojde ke smazání objednávek v e-shopu.
  • API heslo Zásilkovny – v případě, že používáte Toret Zásilkovna plugin a chcete mít možnost stahovat štítky v aplikaci, zde zadejte API Heslo Zásilkovny.

Náhled objednávky

Slouží pro získání základních informací o objednávce. Můžete zde zjistit:

 • ID objednávky,
 • jméno zákazníka,
 • stav, ve kterém se objednávka nachází,
 • datum vytvoření objednávky a
 • hodnotu objednávky.

Zároveň se na kartě objednávky mohou zobrazovat tlačítka pro rychlou změnu stavu:

změní stav objednávky do stavu Zpracovává se

změní stav objednávky na Dokončeno.

V případě, že se objednávka již nachází ve stavu Zpracová se nebo Dokončeno, tak zde daná ikona pro rychlou změnu stavu není. Tento princip vychází z WooCommerce možností Akce objednávky v přehledu objednávek.

Poznámka aktualizace

V levém dolním rohu najdete informaci o poslední aktualizaci a počtu zobrazených objednávek.

Data jsou zobrazena:

Datum poslední aktualizace
Načtené objednávky v aplikaci / Celkový počet objednávek v obchodě

Ovládací ikony

V pravém dolním rohu se nachází tři ikony, které ovlivňují zobrazení objednávek.

Spustí synchronizaci objednávek.

Změna řazení (od nejvyššího ID / od naposledy upravených).

Filtrování zobrazených objednávek podle základních WooCommerce stavů nebo dopravy.

Toret WooCommerce Manager - přehled objednávek (Světlý režim)

Detail objednávky

Na stránce detailu objednávky zjistíte informace o objednávce a v případě, že využíváte naše fakturační nebo dopravní pluginy, můžete zde stáhnout fakturu, proformu nebo štítek dopravce. 

Toret WooCommerce Manager - detail objednávky první část (Světlý režim)

Co na stránce najdete?

TIP: Kliknutím na položku je možné ji upravit. Prázdná položka je označena pomlčkou.

Horní lišta

V horní liště aplikace najdete:

 • ikonu pro návrat do přehledu objednávek,
 • ID objednávky,
 • ikonu s odkazem na objednávku do administrace obchodu.

Obecné

Zde jsou uvedeny obecné informace objednávky.

 • datum vytvoření,
 • datum zaplacení,
 • použitá platební metoda,
 • stav objednávky – aktivní položka, kliknutím na aktuální stav zobrazíte okno pro změnu stavu objednávky,
 • zákazník (pokud se jedná o registrovaného uživatele).

Fakturace

 • jméno,
 • příjmení,
 • apolečnost,
 • ulice a číslo popisné,
 • další upřesnění k adrese,
 • město,
 • PSČ,
 • stát,
 • země / region,
 • e-mail,
 • telefon.

Doprava

V části doprava je uvedena adresa pro doručení a poznámka zákazníka. V závislosti na vyplnění zákazníka se mohou zobrazit pole:

 • jméno,
 • příjmení,
 • společnost,
 • ulice a číslo popisné,
 • další upřesnění k adrese,
 • město,
 • PSČ,
 • stát,
 • země / region.

Položky objednávky

Slouží k zobrazení základních informací o objednaných položkách. V oranžovém poli najdete počet kusů, název produktu a cenu bez DPH. Na bílém poli je zobrazeno shrnutí:

 • mezisoučet všech položek bez DPH,
 • cena dopravy bez DPH,
 • součet DPH k objednávce,
 • hodnota použitého kupónu,
 • celková hodnota objednávky včetně DPH.

V případě, že je některé z výše uvedených polí nulové, je řádek skryt.

Toret

Součástí aplikace je i přímé napojení na data z WooCommerce pluginů (Toret Zásilkovna, Toret Fakturoid, Toret iDokladToret Vyfakturuj). V případě, že na svém e-shopu tyto pluginy používáte, zobrazí se v detailu objednávky možnost ke stažení:

 • štítku Zásilkovny,
 • faktury (Fakturoid, Vyfakturuj, iDoklad),
 • proforma faktury (Fakturoid, Vyfakturuj, iDoklad).

Takto stažený dokument pak můžete rovnou vytisknout, nebo například poslat e-mailem (dle nastavených předvoleb ve vašem telefonu).

Poznámky objednávky

V této sekci najdete propsání poznámek z dané objednávky. Poznámky jsou podle typu označeny jako:

 • soukromé,
 • pro zákazníka.

Mazání položky

Na konci stránky objednávky je možnost ji smazat. Toto je permanentní a smaže data objednávky i z obchodu.

Toret WooCommerce Manager - detail objednávky první část (Světlý režim)